Naše cíle

Základními cíli Centra pro média, ekologii a demokracii jsou zejména přispění k prohlubování kvality demokracie, zvyšování kvality médií a zlepšování ekologické situace v České republice. Dále ochrana přírody ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Činnost spolku se zaměřuje především na organizační a osvětovou práci, publikační a publicistickou činnost, vedení kampaní a účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy a ochrana životního prostředí a kulturních památek.