Projekty v roce 2015

Zlepšování životních podmínek sociálně vyloučených

Projekt vznikl za finanční podpory Nadace ČEZ. Reportérky Deníku Referendum Saša Uhlová, Fatima Rahimi a Zuzana Vlasatá vydaly série deseti textů – analýz, reportáží a rozhovorů  – o chodbě, zadlužení, exekucích a právním prostředí, které zvýhodňuje věřitele, avšak likviduje dlužníky. Texty upozornily na nejpalčivější problémy související s dluhovou pastí a hledaly východiska, jak současný stav změnit.

České země a svět očima cizinců

Díky projektu podpořenému Ministerstvem vnitra ČR mohl Deník Referendum zaměstnat ve své redakci tři pravidelné komentátory a jednu redaktorku z řad občanů zemí třetího světa. V Deníku Referendum tak každý týden vycházely jejich sloupky a reportáže. Témata variovala od problémů blízkých jejich kulturnímu zázemí až k tuzemským sociálním a politickým okruhům. Ukázky textů najdete například zde.