Projekty v roce 2014

Deset důvodů, proč se účastnit evropských voleb

Projekt Deset témat pro evropské volby  byl výsledkem spolupráce Deníku Referendum, bruselského watchdogu Corporate Europe Observatory a brněnského Centra pro média, ekologii a demokracii. Před evropskými volbami vyšlo v Deníku Referendum deset analytických textů doprovázených videoreportážemi. Následovala diskuze autorů s diváky Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Proměna napětí ve vztazích mezi Romy a většinovou společností v harmonii

Projekt vznikl za finanční podpory Nadace ČEZ. Reportérka Deníku Referendum Saša Uhlová se systematicky věnovala psaní o vztahu Romů a Čechů. Poukázala při tom na příklady dobré praxe při řešení problémů na místní úrovni. Projekt si kladl za cíl pomoct v překonání napětí mezi oběma etniky. Výsledkem bylo celkem dvanáct reportáží a analýz, doplněných o fotogalerii.

Prosazení referenda o poloze nádraží v Brně

Projekt vznikl za finanční podpory Nadace VIA. Centrum pro média, ekologii a demokracii zde fungovalo jako servisní organizace, poskytující zázemí občanské alianci „Referendum 2014“, jejímž cílem bylo umožnit občanům města Brna rozhodnout současně s komunálními volbami na podzim roku 2014 o tom, zda se má hlavní železniční nádraží rekonstruovat ve stávající poloze, nebo přesunout o celý kilometr mimo centrum města.